श्री राम स्तुति: – Shree Ram Stuti
श्री राम

श्री राम स्तुति: – Shree Ram Stuti

॥ श्रीरामचन्द्र कृपालु ॥ श्री रामचन्द्र कृपालु भजमन हरण भवभय दारुणं । नव कञ्ज लोचन कञ्ज मुख कर कञ्ज पद कञ्जारुणं ॥१॥ कन्दर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुन्दरं…

0 Comments

End of content

No more pages to load